Simposi sobre itineraris de canvi en l'educació

Barcelona 15-16 de març del 2001

Parc Científic de Barcelona