Indaga-t› › ›    Projectes

Indaga-t als graus europeus

Codi: 2009PID‐UB/49

Objectius

  1. Organitzar les matèries i assignatures dels graus de Pedagogia, Educació Social, Belles Arts i Mestre d’Educació Infantil en els que participen els membres del grup d’acord amb els principis pedagògics i tecnològics d’Indaga-t.
  2. Afavorir l’aprofundiment de la col·laboració entre el professorat i els estudiants dels diferents graus en torn als processos que relacionen els continguts i les experiències d’aprenentatge.
  3. Desenvolupar l’organització de metacursos en el Campus Virtual de la UB.
  4. Documentar de manera sistemàtica els processos i els resultats dels anteriors objectius.
  5. Difondre els processos i els resultats de la tasca desenvolupada al projecte a congressos i publicacions.

Graus i assignatures implicades

Tres son les dimensions del projecte que es vinculen — i poden derivar en aportacions significatives — als diferents graus:

  1. Evidenciar com es pot portar a la pràctica un enfocament pedagògic basat en promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents i amb la finalitat d’afavorir formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants a les assignatures que impartim a aquests quatre graus. A més de formes d’avaluació per a l’aprenentatge.
  2. Ressaltar la importància de recollir i documentar evidències de la pràctica amb la finalitat de poder compartir entre docents, implicar als estudiants i desenvolupar projectes de recerca al voltant del efectes del canvi pedagògic a l’ensenyament i l’aprenentatge.
  3. Estendre el sentit de la col·laboració entre el professorat i els alumnes, més enllà de les assignatures i els graus específics, contribuint a constituir comunitats d’aprenentatge a la Universitat.

Participants