Saltar als continguts

Adreça postal

Adolf Florensa. s/n
C.P. 08028
Barcelona

Telèfon

+34 93 403 46 64

Fax

+34 93 403 46 50

e-Mail

info@cecace.org

El Centre d'Estudis sobre el Canvi en la Cultura i l'Educació (CECACE) acull a un grup d'investigadors dedicats a la comprensió dels fenomens vinculats a les transformacions i emergències de les societats contemporànies relacionades amb la cultura i l'educació.

Des de l'any 2001 al 2010 el CECACE ha format part del Parc Científic de Barcelona. A partir de 2010 ha passat a formar part de la Universitat de Barcelona.

Antecedents

La història d'aquest centre es remunta a 1987, quan un conjunt d'investigadors va crear el Grup de Recerca sobre l'Educació a Catalunya (GREC) que tenia com a finalitat desenvolupar estudis sobre els processos d'innovació i canvi en un sistema educatiu en procés de transformació.

L'estudi Aprenent de les innovacions als centres va constituir una de les realitzacions d'aquest grup. Aquest treball va tenir un caràcter pioner, no només per la temàtica afrontada —com les institucions educatives es relacionen amb els canvis i les reformes— sinó per la perspectiva multimetodològica adoptada..

Aquesta primera experiència va permetre obrir tres línies d'investigació que provaven d'analitzar:

 1. com els diferents membres dels centres d'ensenyament construeixen la seva visió, relació i implicació amb les innovacions educatives.
 2. la relació entre els discursos i les pràctiques en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació.
 3. el paper de la pedagogia cultural —la funció 'educadora' dels mitjans— i la cultura visual en la construcció de les subjectivitats contemporànies.

El 1995 aquestes línies van convergir amb altres relacionades amb l'estudi del discurs i la pràctica pedagògica, i la formació del professorat, donant com a resultat la creació del Grup d'Investigació Consolidat Formació, Innovació i Noves Tecnologies (FINT), coordinat pels dos directors del CECACE i del qual formen part alguns dels seus membres.

Objectius

 1. Contribuir a la transformació de les concepcions i les pràctiques en torn al paper de l'escola i altres agents de socialització en l'educació dels nens, les nenes i els joves.
 2. Promoure experiències alternatives de formació i educació basades en la indagació i els sabers educatius i culturals contemporanis que tinguin en compte l'autoria dels subjectes, les famílies i la comunitat.
 3. Rescatar els sabers dels educadors, els joves i altres membres de la societat a partir d'una perspectiva reconstructiva i creativa de la investigació.
 4. Crear ambients innovadors d'ensenyament i aprenentatge que aprofitin les possibilitats formatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les noves formes d'expressió (visual, aural, digital...) a fi d'ampliar les experiències i capacitats d'acció dels subjectes.

Línies d'acció

 1. Desenvolupament d'estudis sobre els canvis en la cultura i l'educació relacionats ab les transformacions de les societats contemporànies.
 2. Realització d'investigacions sobre l'aprenentatge i l'experiència fora de l'escola i els seus efectes en l'aprenentatge escolar.
 3. Desenvolupament d'activitats de consultoria i de formació a persones i institucions que busquin reflexionar sobre l'educació, la seva funció social i la millora de la seva pràctica.
 4. Disseny d'entorns d'ensenyament i aprenentatge i d'experiències educatives innovadores, prestant especial atenció a la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de canviar l'actual 'gramàtica' de l'escola.
 5. Avaluació d'institucions educatives i formatives amb la finalitat de promoure formes organitzatives que permetin que cada estudiant i cada docent trobi el seu lloc per aprendre.
 6. Avaluació de programes i experiències educatives amb la finalitat de produir nous coneixements sobre l'educació, i afavorir la creació de nous entorns d'aprenentatge.
 7. Promoció d'intercanvis entre els membres de la comunitat internacional interessats amb l'estudi de les innovacions, els canvis i la millora de l'educació.