FINT

Formació, Innovació i Noves Tecnologies

Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171

Edifici Llevant, despatx 237

Fax: 93.403.50.14 | Telèfon: 93.403.50.66

Castellano | English

El grup de recerca FINT ha passat a dir-se
Esbrina, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis.
La informació d'aquesta pàgina es mantindrà aquí per raons històriques.

El Grup de Formació, Innovació i Noves Tecnologies treballa a l’àmbit de l’educació i la formació amb la finalitat d’explorar, crear i avaluar nous entorns d’ensenyament i aprenentatge. Entorns en els que es tenen en compte tant les tecnologies de la informació i la comunicació com les dimensions organitzatives i simbòliques dels processos educatius i formatius.

L’educació i la formació s’entenen en un sentit ampli: de diferents tipus d’alumnat, de professorat, de formadors, de professionals en general, tant en la seva fase inicial com en la permanent.

Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un paper fonamental pel seu caire transformador de les formes de producció, representació i accés al coneixement, dels perfils educatius i formatius i dels propis processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes tecnologies conjuntament amb noves formes organitzatives i simbòliques d’entendre l’acció formativa i educativa, permeten explorar el desenvolupament de processos d’aprenentatge complexos que impliquen un alt nivell de demanda cognitiva, emocional i social.

L’objectiu principal del grup és ampliar i aprofundir el coneixement teòric-pràctic al voltant de l’intrincat entramat de factors implicats en l’educació, la formació i la pràctica professional en contextos de canvi.

L’interès de la tasca investigadora del FINT rau en la necessitat d’ampliar la nostra comprensió sobre els processos cognitius, emocionals i socials implicats en un aprenentatge per a la comprensió i la dotació de sentit per a tot tipus d’individu, incloent a aquells amb necessitats especials o en situacions vulnerables.

© Formació, innovació i noves tecnologies. Universitat de Barcelona
Design & Graphics by Xavier Giró | XHTML 1.0 Strict | CSS