Contact

Address: Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171.
Edifici Llevant, despatx 237.
Barcelona, CP 08193

E-mail: esbrina@ub.edu

Telephone: (+34) 93.403.50.66

Fax: (+34) 93.403.50.14

Go to a bigger map.